top of page

Ønsker du dig en hest i julegave? Ved du nok om den nye købelov og konsekvenserne af at anvende nogle af de standardkontrakter, der ligger frit tilgængeligt på nettet? Er de gode nok og ved du hvad du skriver under på?

Fru Justitia

Vi oplever, at den nye købelov sammenholdt med de ofte anvendte standardkontrakter stiller dig som køber meget ringere end tidligere. Styrkeforholdet mellem køber og sælger har ændret sig og du bør være opmærksom på disse nye faremomenter. Det er derfor vores påstand, at behovet for at få professionel og juridisk vejledning for at balancere forholdet, aldrig har været større. Læs mere om baggrunden herfor og vores forslag til løsning nedenfor.


 

Købeloven efter 1. januar 2022 og ”standardkontrakterne”

Som de fleste nok ved, blev der indført nye regler i købeloven pr. 1. januar 2022. Faktisk var der kun en bestemmelse, der blev ændret, som konkret vedrørte hestehandler, men som i praksis har haft vidtrækkende konsekvenser for køberens retsstilling i tilfælde af en tvist, der skal afgøres af retten.


Et bredt flertal af folketinget besluttede for godt to år siden, at køb af levende heste med virkning fra 1. januar 2022 ikke længere skulle anses som forbrugerkøb.


Begrundelsen for denne ændring blev uddybet af Justitsministeriet således;


"Justitsministeriet finder dog, at der ved køb af levende heste gør sig særlige forhold gældende. I forbindelse med købet foretager en autoriseret dyrlæge sædvanligvis en undersøgelse af hesten, ligesom købsaftalen ofte vil være reguleret af branchens standardkontrakter, der sikrer, at køber og sælger har drøftet og afklaret relevante forhold. Handel med heste foregår ofte i et specialiseret og professionaliseret miljø, hvorfor styrkeforholdet i sådanne handler er anderledes end i traditionelle forbrugerkøb.


Disse særlige forhold begrunder efter justitsministeriets vurdering, at køb af levende heste ikke fremover bør være omfattet af købelovens regler om forbrugerkøb, selv om betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Sådanne køb bør i stedet være omfattet af lovens regler om handels- og civilkøb.”


Det betyder, at alle handler, der er indgået efter 1. januar 2022, er at betragte som et civilt køb (medmindre der er tale om et køb mellem to erhvervsdrivende). Der er ikke længere noget, der hedder et forbrugerkøb i forbindelse med en handel med hest. Men hvad betyder det, at købet nu har ændret karakter, for dig som skal ud at købe en hest?


Det betyder, at du som forbruger ikke længere er beskyttet af præceptive regler i Købeloven. Præceptive regler betyder regler, som ikke kan ændres til skade for dig.


For civile køb – og dermed for langt de fleste hestekøb - gælder det, at man kan aftale sig til rette om hvad som helst. Har man ikke aftalt noget konkret, er det købelovens udfyldende regler, der anvendes. Hvis der ikke er aftalt andet, er det f.eks. to års absolut reklamationsret, der gælder mellem parterne.


Ganske kort tid efter at købeloven var blevet lavet om, udsendte nogle af de store hesteorganisationer (ingen nævnt, ingen glemt) nogle opdaterede standardkontraktskabeloner til fri afbenyttelse, som i lægmands øjne fremstår som værende ”branchens standardkontrakter” og derfor i vidt omfang antages at indeholde vilkår, der er ”helt i orden”.


Men er du klar over, hvad du skriver under på, hvis du bruger disse skabeloner som aftalegrundlag?


Desværre må vi konstatere, at nogle af disse kontrakters fortrykte vilkår og tekst bidrager til at stille køberne (meget) ringere end Købelovens udfyldende regler ellers dikterer.


Kontrakterne indeholder ofte uigennemskuelige, ekstra restriktive punkter af ansvarsbegrænsende karakter for sælger, f.eks. en forkortet reklamationsfrist fra 2 år, som ellers står i Købeloven, til 3 måneder.


Da Justitsministeriet traf beslutningen om at ekskludere hestehandler fra forbrugerkøb, lagde man til grund, at ”styrkeforholdet” mellem køber og sælger må antages at være 1:1, da de betragtede alle hestekøbere som værende personer i et specialiseret og professionaliseret miljø. Ergo at køberne, sædvanligvis sammen med den handelsundersøgende dyrlæge, burde være i stand til at gennemskue/overskue en hests potentielle problemstillinger og den påvirkning de måtte have for fremtidig brug og pasning af hesten samt de juridiske aspekter i en kontrakt (som køberne i øvrigt ofte først ser og underskriver på dagen, hvor hesten skal afhentes, og alle har travlt). Intet kunne være mere forkert.


Styrkeforholdet professionel sælger/formidler på den ene side og den private køber på den anden side er blevet mere uligt med de standardkontrakter, der ofte bruges, og som i vidt omfang tilgodeser sælgers interesser.


Det har derfor aldrig været mere relevant at få kyndig vejledning i forbindelse med hestehandel, end nu.


 

Hvordan udligner vi styrkeforholdet mellem køber og sælger igen?


Vi mener at handel med heste bør professionaliseres meget mere end tidligere. Der er tale om en branche, hvor heste handles mere end nogensinde og til meget høje priser.


Hos advokatfirmaet Pernille Skinnerup har vi udviklet et hestehandelskoncept, der tager køberen i hånden helt fra ”kærlighed ved første blik”, til hesten står på sine nye græsmarker hjemme hos køberen. Vi har et omfattende kendskab til branchen gennem 30 år, dens brodne kar og heldigvis også dens mange reelle, dygtige og grundige sælgere og dyrlæger. Vi rådgiver dig undervejs, udarbejder kontrakt, anbefaler handelsundersøgende dyrlæge, foretager risikovurdering på baggrund af undersøgelsen, vejleder dig i dine forsikringsovervejelser, udarbejder allonger og sidder klar ved telefonen på dagen for handlen.


Måske har du ikke i din vildeste fantasi forestillet dig, at du skal tage stilling til så meget, når du blot skulle ud og købe en sød skovturs pony til din datter – men vi må desværre konstatere, at det i høj grad er nødvendigt, for at undgå bagefter at blive fanget i en situation, der ikke alene kan blive en meget dyr og langvarig affære, men også en følelsesmæssig traumatiserende oplevelse, der i mange tilfælde ender med at føre til hobbyskift og helt sikkert vil gå ud over hesten, der pludselig er blevet til en genstand, ingen vil have og som koster penge hver dag.


Når vi nu ikke kan ændre på lovgivningen – og tilsyneladende heller ikke på brancheorganisationernes favorisering af sælger – så må vi gøre vores bedste for at udligne styrkeforholdet i købssituationen. I sidste ende kommer det alle til gode. Hvis du er interesseret i at tage en uforpligtende samtale om køb af hest, så tryk her:
127 visninger

Comments


bottom of page