top of page

Advokat konsultation

Juridisk vejledning og rådgivning

  • 300 danske kroner

Beskrivelse af service

Specialist i jura omhandlende heste. Rådgivning og vejledning om køb/salg/lån/leje af heste Udarbejdelse af kontrakter og klausuler, herunder vilkårsforhandlinger Advokatbistand i forbindelse med retssager, herunder forligsforhandlinger Førelse af rets- og voldgiftssager, som sagsøger eller sagsøgtes advokat

bottom of page