top of page
PRISER

Det salær, jeg opkræver, afhænger af hvilken type sag, der er tale om.

Skal en sag afregnes på basis af medgået tid, er min timeløn kr. 2.000,- plus moms (kr. 2500). Positive udgifter på en sag vil endvidere blive faktureret.

Er en sag omfattet af en retshjælpsforsikring, vil mit salær blive betalt af forsikrings-selskabet på nær en eventuel selvrisiko og i øvrigt i henhold til det enkelte selskabs forsikringsbetingelser, herunder dækningsmaksimum.

Om din sag er omfattet af din retshjælpsforsikring, kommer an på, om der er opstået en tvist, der egner sig til behandling i retligt regi, det vil sige om du har en sag, der juridisk set er velfunderet og derfor har rimelig udsigt til at vinde.

Du er velkommen til at ringe til mig, så vi kan drøfte din sag, og hvilke muligheder der er for at få dækket advokatomkostninger.

I alle sager, som jeg tager ind, fremsender jeg en ordrebekræftelse, hvor den konkrete aftale er beskrevet, og som jeg beder dig acceptere, så vi er sikre på, at vi er enige om det videre samarbejde i sagen.

bottom of page